UMOWA POŻYCZKI – o czym pamiętać przy jej zawieraniu? Co powinno się w niej zawrzeć?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bardzo często zdarza się, że udzielamy pożyczek znajomym, rodzinie, opierając się wyłącznie na zaufaniu, że pożyczka zostanie zwrócona i nie musimy sporządzać żadnej umowy pisemnej. Niestety często również mają miejsce sytuacje, kiedy nie udaje nam się otrzymać zwrotu pieniędzy.

 

Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wystarczy sama umowa ustna pożyczki?

Aby jednak zachować wymogi formalne pożyczki, należy pamiętać, że jeżeli jej wartość przekracza 1 000 zł, to powinna być ona zawarta w formie pisemnej. Taka forma znacznie ułatwia możliwość dochodzenia jej zwrotu, np. w sądzie.

Zgodnie z przepisami, biorący pożyczkę ma 6 miesięcy na to, aby zwrócić pieniądze pożyczkodawcy (chyba, że strony ustaliły inny termin zwrotu pożyczki). Jeśli jednak terminu nie ustaliliśmy (lub nie został on wskazany w formie pisemnej), możemy żądać jego zwrotu po upływie 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (czyli np. zwróceniu się o jej zwrot). To „wypowiedzenie” również powinno zostać dokonane w formie pisemnej.

 

Jeśli biorący pożyczkę opóźnia się ze zwrotem pożyczki i pomimo wezwania go do zwrotu pieniędzy, tego nie uczynił, istnieje możliwość skierowania do sądu pozwu o zapłatę.

 

Pomimo, iż przepisy wymagają zawarcia umowy pożyczki na piśmie, to jednak obecnie istnieje możliwość stosowania innych środków dowodowych, aby wykazać, że pożyczka (mimo, że ustnie) to jednak została zawarta i należy nam się zwrot pożyczonych pieniędzy.

 

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

1. Data, miejsce zawarcia umowy pożyczki

2. Wskazanie przedmiotu umowy – pożyczka pieniężna

3. Wskazanie kwoty pożyczanej sumy pieniężnej oraz okresu spłaty

5. Konsekwencje nieterminowej spłaty (odsetki, ew. wysyłanie ponagleń, egzekucji komorniczej)

6. Podpisy stron

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie udzielonej pożyczki, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka