Blog

Prawo karne

Odroczenie wykonania kary

W polskim prawie karnym istnieje wyjątek od zasady, iż wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym. Jedną z przysługujących

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak ściągnąć zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania zaległych alimentów jest uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim wyrok, w którym zostały zasądzone alimenty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z

przeczytaj »
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Z różnych przyczyn małżonkowie mogą jednak podjąć decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe

przeczytaj »
Prawo rodzinne

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 128 k.r.o., obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża krewnych w linii prostej

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak ograniczyć władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka aż do jego pełnoletności. W pewnych okolicznościach może ona jednak zostać ograniczona.   Kiedy władza rodzicielska

przeczytaj »
Prawo spadkowe

Zachowek

  Spadkodawcy przysługuje uprawnienie do dowolnego rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, sporządzając w tym celu testament. Zdarza się jednak, że pominięte w nim zostaną

przeczytaj »
Prawo cywilne

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OD MARCA 2020 ROKU

  Instytucja oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej staje się obecnie coraz popularniejsza.   Dotychczasowe przepisy Zgodnie z nimi, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć

przeczytaj »
Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka