Blog

Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Z różnych przyczyn małżonkowie mogą jednak podjąć decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe

przeczytaj »
Prawo rodzinne

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 128 k.r.o., obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża krewnych w linii prostej

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak ograniczyć władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka aż do jego pełnoletności. W pewnych okolicznościach może ona jednak zostać ograniczona.   Kiedy władza rodzicielska

przeczytaj »
Prawo spadkowe

Zachowek

  Spadkodawcy przysługuje uprawnienie do dowolnego rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, sporządzając w tym celu testament. Zdarza się jednak, że pominięte w nim zostaną

przeczytaj »
Prawo cywilne

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OD MARCA 2020 ROKU

  Instytucja oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej staje się obecnie coraz popularniejsza.   Dotychczasowe przepisy Zgodnie z nimi, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć

przeczytaj »
Prawo rodzinne

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Art. 113§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego definiuje pojęcie utrzymywania kontaktów z dzieckiem poprzez przykładowe wymienienie ich elementów. Zalicza się do nich, m.in.: przebywanie z dzieckiem,

przeczytaj »
Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka