Blog

Prawo cywilne

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Wiele polisolokat wiąże się z niekorzystnymi warunkami zawartej umowy. Większość z nich przewiduje bardzo wysokie opłaty likwidacyjne w razie rezygnacji z polisolokaty (odstąpienia od umowy)

przeczytaj »
Prawo karne

Odroczenie wykonania kary

W polskim prawie karnym istnieje wyjątek od zasady, iż wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym. Jedną z przysługujących

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak ściągnąć zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania zaległych alimentów jest uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim wyrok, w którym zostały zasądzone alimenty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z

przeczytaj »
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Z różnych przyczyn małżonkowie mogą jednak podjąć decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe

przeczytaj »
Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka