Blog

Prawo rodzinne

Kontakty z dzieckiem a koronawirus

  Czy koronawirus może być powodem do odmowy wydania rodzicowi dziecka? Czy w związku z koronawirusem ustalone kontakty z dzieckiem mogą zostać zawieszone, ograniczone?  

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Wiele polisolokat wiąże się z niekorzystnymi warunkami zawartej umowy. Większość z nich przewiduje bardzo wysokie opłaty likwidacyjne w razie rezygnacji z polisolokaty (odstąpienia od umowy)

przeczytaj »
Prawo karne

Odroczenie wykonania kary

W polskim prawie karnym istnieje wyjątek od zasady, iż wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym. Jedną z przysługujących

przeczytaj »
Prawo cywilne

Jak ściągnąć zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania zaległych alimentów jest uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim wyrok, w którym zostały zasądzone alimenty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z

przeczytaj »
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka